Bedankt voor jullie steun!

24 juni 2021 14:30

We hebben het streefbedrag gehaald! Dankzij jullie kunnen wij we nu zoveel mogelijk billboards rondom de Tweede Kamer inkopen. Voor Prinsjesdag gaan we politici op weg naar hun werk op indringende wijze aansporen om hier nu eindelijk werk van te maken. Daarnaast gaan we ook op het grote scherm in Den Haag Centraal het filmpje over hittestress laten zien. Wat een geweldig resultaat, dank je wel! Omdat we overweldigd zijn door jullie donaties, willen we nu doorpakken en gaan we verder met de crowdfunding zodat we de hele zomer lang doelgericht kunnen adverteren om het onderwerp onder de aandacht te houden. Zo kunnen we de politiek echt wakker schudden en een einde laten maken aan hittestress bij dieren op veetransport! 

Me­dia-aan­dacht hit­te­stress

Wat ze­ker heeft ge­hol­pen om het onderwerp onder de aandacht te brengen, is de me­dia-aan­dacht die hit­te­stress bij die­ren op vee­trans­port vo­ri­ge week heeft ge­kre­gen. De NOS is met ons en Ey­es on Ani­mals, op pad ge­weest om tij­dens een war­me dag te fil­men op lo­ca­tie. Ook het Ra­dio 1 Jour­naalhet Jeugd­jour­naal en vak­pers heb­ben aan­dacht be­steed aan het on­der­werp. Daar­door wa­ren we met ons ver­haal de he­le dag zicht­baar.

Meer in­for­ma­tie over hit­te­stress bij vee­trans­port vind je op onze website

Lees meer