Samen schudden we de politiek wakker! Stop hittestress!

Afgesloten Je kunt niet meer doneren of in actie komen

Update: We hebben het streefbedrag gehaald! Dankzij jullie kunnen wij nu billboards plaatsen rondom de Tweede Kamer én op het grote scherm in Den Haag Centraal het filmpje over hittestress laten zien. Dankzij jullie kunnen politici niet langer meer wegkijken! Wat een geweldig resultaat, dank je wel! Omdat we overweldigd zijn door jullie donaties, willen we nu doorpakken en gaan we verder met de crowdfunding zodat we ook doelgericht kunnen adverteren. Zo kunnen politici écht niet meer om ons heen! Helpen jullie ons ook mee om dit doel te bereiken? Bedankt!


Het warme weer van de afgelopen dagen zorgt voor veel leed bij miljoenen dieren in de vee-industrie. Het transport naar het slachthuis is vaak dieronterend. Beelden van Eyes on Animals laten oververhitte, naar adem snakkende varkens en kippen zien die in bloedhete veewagens urenlang moeten wachten tot ze eindelijk worden uitgeladen.

Deze aangrijpende beelden maakte Eyes on Animals tijdens inspecties in 2020 (geluid aan):

Wij willen dat dit stopt!

De politiek kan dit dierenleed voorkomen. Twee jaar geleden al riepen we de minister en de vee-industrie op om maatregelen te nemen. Toen hebben we ook een petitie aangeboden, die ruim 43.000 keer is getekend. Helaas is er te weinig veranderd. Dat zie je ook in de nieuwsuitzending van de NOS van gisteren. Daarom roepen wij, samen met Eyes on Animals, de politiek op het probleem nu echt aan te pakken!

Om te zorgen dat politici nu echt niet meer kunnen wegkijken van dit dierenleed willen we zoveel mogelijk billboards rondom de Tweede Kamer in Den Haag inkopen. Voor Prinsjesdag willen we politici op weg naar hun werk op indringende wijze aansporen om hier nu eindelijk werk van te maken.

Om dit voor elkaar te krijgen is jouw steun hard nodig! We hebben voor de billboards minimaal € 10.000,- nodig. Laten we onze krachten bundelen en een einde maken aan hittestress bij dieren op veetransport. Doe mee aan onze crowdfundingactie!

Help jij mee?

Twee jaar geleden brachten de Dierenbescherming en Eyes on Animals het rapport 'Op de bres tegen hittestress uit', met maatregelen om hittestress tijdens veetransport te voorkomen. De petitie voor betere maatregelen werd ruim 43.000 keer getekend, maar toch zien wij ook dit jaar opnieuw ernstige hittestress tijdens veetransporten.

De Dierenbescherming en Eyes on Animals roepen de politiek daarom op minimaal drie zaken wettelijk vast te leggen:

1. Verlaag de beladingsgraad van veewagens

Vanaf een omgevingstemperatuur van 21°C moet de beladingsgraad van varkens, pluimvee, schapen, geiten, runderen en kalveren met 10% omlaag en vanaf 25°C met 20%.

2. Verplicht koeling in veewagens

Dieren mogen vanaf 21°C uitsluitend vervoerd worden in veewagens die voorzien zijn van mechanische ventilatie en vanaf 30°C alleen nog in veewagens voorzien van airconditioning. De mechanische ventilatie en de airconditioning moeten minstens 4 uur onafhankelijk van de motor kunnen draaien en er dient een back-upsysteem in de veewagen aanwezig te zijn.

3. Stel een maximale wachttijd bij slachthuizen van 15 minuten in

Slachterijen en transporteurs moeten de wachttijd op het slachthuis tot de start van het uitladen beperken tot maximum 15 minuten (incl. rondrijden rond slachthuis). Bij veel slachterijen kan dit worden gerealiseerd door de wachtruimte te vergroten, maar ook een betere aanvoersplanning, of minder aanvoer (en dus minder slachten) in de zomer kunnen hierbij helpen.

 
Recente inspecties van Eyes on Animals laten zien dat er nog steeds veel leed is bij de dieren op transport naar het slachthuis

Pak het probleem nu echt aan

Twee jaar geleden sloegen we al alarm en brachten we het rapport ‘Op de bres tegen hittestress’ uit met 10 verbeterpunten. We vroegen het publiek een petitie te tekenen om onze punten kracht bij te zetten. Hier werd door ruim 43.000 mensen gehoor aan gegeven. Sindsdien zijn er door transporteurs en slachterijen een aantal maatregelen doorgevoerd. Die worden echter pas vanaf 27°C genomen en helpen niet of onvoldoende. Nog steeds zie je varkens en kippen snakken naar verkoeling in overvolle veewagens wachtend voor slachthuizen. De aanpak met vrijblijvende protocollen schiet gewoon tekort. En de huidige wetgeving biedt de dierenwelzijnscontroleurs van de NVWA onvoldoende handvatten om de dieren te hulp te schieten. Dat blijkt ook weer uit de beelden van de afgelopen dagen waarbij wederom ernstige hittestress werd geconstateerd tijdens de inspecties van Eyes on Animals. Nog steeds worden dieren op tropisch hete dagen vervoerd, dicht opeengepakt, in niet gekoelde veewagens. Nog steeds moeten dieren in stilstaande veewagens in de brandende zon buiten het slachthuis wachten tot ze uitgeladen kunnen worden. Dit moet stoppen! Daarom roepen we de minister op het probleem nu echt goed aan te pakken en minimaal onze drie punten wettelijk vast te leggen.

Laat de dieren niet stikken! Steun onze oproep aan de politiek!

Dieren verdienen het om met respect behandeld te worden. Ook als het extreem heet is en ze in de laatste uren van hun leven verkeren. We willen de politiek wakker schudden en hebben daarbij jullie hulp nodig. Laat de dieren niet stikken en doneer!

 


Bekijk alle

Brede steun voor wetgeving bij hittestress veetransport

12-07-2021 | 17:00 Uur
We voelen ons enorm gesteund in onze strijd tegen hittestress nu er meer draagvlak lijkt te zijn om dieren wettelijk te beschermen tegen onnodig lijden of zelfs sterfte tijdens transport op bloedhete dagen. Niet alleen hebben we, dankzij jullie, met crowdfunding € 30.000,- opgehaald voor onze campagne. Maar vlak voor het zomerreces werden vorige week in de Tweede Kamer twee moties van de Partij voor de Dieren aangenomen die enerzijds veetransport boven de 30 graden onmogelijk maken en anderzijds de wachttijd bij het slachthuis moeten beperken tot maximaal vijftien minuten. Minister Schouten van Landbouw blijkt echter niet enthousiast over de wens van de Kamer om in te grijpen. De aangenomen moties sluiten naadloos aan bij het pleidooi van de Dierenbescherming en Eyes on Animals om dieren tijdens veetransport beter te beschermen en dat wettelijk te regelen. Pas dan kan er ook fatsoenlijk worden gehandhaafd. Recentelijk brachten we een update van het rapport 'Op de bres tegen hittestress' uit over deze kwestie dat de nodige aandacht trok. De strijd is echter nog lang niet gestreden. De minister blijft, net als het betrokken bedrijfsleven, halsstarrig volhouden dat de vrijblijvende afspraken in het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen van overheid en veehouderij zelf voldoende zijn. Een vrijblijvend plan waaraan de pluimveesector overigens niet eens meedoet. Dat de praktijk anders is dan de minister lijkt te denken, laten de schokkende beelden van Eyes on Animals telkens zien. De minister zei vorige week in de Tweede Kamer echter dat het wat haar betreft te ingewikkeld wordt om de moties uit te voeren, omdat “we dat weer allemaal moeten gaan uitsplitsen per diercategorie”, aldus de bewindsvrouw. Volgens de Dierenbescherming is dat niet nodig, want boven 30 graden Celsius hebben álle dieren ernstige last van de hitte. Eerder kwam de minister wel met een verbod op transport boven 35 graden, omdat er transporteurs waren die zich niet aan een vrijwillige afspraak ter zake hielden. Dankzij jullie donaties kunnen we druk zetten op de politiek om dit probleem nu echt aan te pakken! Met billboards rondom de Tweede Kamer en het tonen van het hittestressfilmpje op het grote scherm in Den Haag Centraal, kunnen politici er straks niet meer omheen. Want naast uitvoering van de aangenomen moties blijven we onder meer knokken voor een verplichte verlaging van het aantal dieren aan boord van de vrachtwagens vanaf 21 graden. Bij die temperatuur beginnen dieren namelijk al last te krijgen van hitte. Nogmaals bedankt voor jullie steun!